GREENFEED nỗ lực giảm bao bì nhựa khó phân hủy trong sản xuất 

Trong chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 của GREENFEED, bảo vệ môi trường được xác định là một trong các trụ cột quan trọng. Trong giai đoạn đầu, Tập đoàn đã và đang tập trung nỗ lực vào giảm sử dụng bao bì nhựa, phân loại và xử lý chất thải rắn, và giảm thiểu các tác động đến môi trường.  

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp – Thực phẩm mang tính đặc thù, dễ chịu tác động từ biến đổi khí hậu, GREENFEED xác định quản trị môi trường là nhiệm vụ quan trọng trên lộ trình phát triển bền vững của doanh nghiệp. Vì vậy, trong những năm vừa qua, Tập đoàn đã không ngừng nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai nhiều sáng kiến thiết thực trên chuỗi 3F Plus (FEED – FARM – FOOD), và đạt được những kết quả ban đầu khả quan.  

Trong nỗ lực giảm phát thải nhựa, đại diện GREENFEED chia sẻ, theo định hướng lộ trình đến năm 2030, Tập đoàn đặt ra mục tiêu giảm được 60% tỷ lệ sử dụng bao bì nhựa trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi (FEED) và 50% trong lĩnh vực thực phẩm (FOOD). Về dài hạn, tầm nhìn 2050, Tập đoàn sẽ nỗ lực nâng tỷ lệ này lên 80%. Qua đó, góp phần giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm rác thải nhựa, đóng góp vào 3 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc là: Sản xuất và tiêu dùng bền vững (SDG12); Hành động ứng phó biến đổi khí hậu (SDG13); Bảo tồn sử dụng bền vững các hệ sinh thái biển, đại dương (SDG14); .  

Cụ thể, tại các nhà máy thức ăn chăn nuôi, GREENFEED đẩy mạnh sáng kiến kiểm soát và giảm tỷ lệ sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy bằng việc tăng cường thu mua nguyên liệu xá, lưu trữ và vận chuyển cám xá qua hệ thống bồn chứa silo. Sáng kiến không những giúp ngành FEED đảm bảo chất lượng, kiểm soát hao hụt, mà còn giúp giảm hơn 400 tấn bao bì nhựa năm 2022.  

Sáng kiến xuất cám xá giúp doanh nghiệp giảm 400 tấn bao bì nhựa  

Sáng kiến xuất cám xá giúp doanh nghiệp giảm 400 tấn bao bì nhựa

Với hoạt động chế biến thực phẩm ngành FOOD, Tập đoàn cũng tăng dần tỷ lệ sử dụng bao bì từ các vật liệu có thể tái chế, sử dụng nhiều lần để thay thế bao bì nhựa như túi PE, màng bọc khay thực phẩm, giúp giảm tỷ lệ sử dụng nhựa từ 10-20%. Nhằm đáp ứng sự thay đổi thói quen người tiêu dùng, các thương hiệu như cơm tấm G•LALA cũng ưu tiên sử dụng các bao bì thân thiện với môi trường như ống hút cỏ bàng và túi phân hủy sinh học. Đặc biệt phải kể đến sáng kiến sử dụng hộp cơm làm từ bã mía và chén canh bằng giấy giúp giảm thiểu 60% lượng nhựa thải ra môi trường so với bao bì nhựa, đưa G•LALA trở thành một trong những thương hiệu tiên phong trong sử dụng bao bì đột phá, bền vững. 

Sáng kiến hộp cơm làm từ bã mía đã giúp thương hiệu G•LALA giảm thiểu đáng kể lượng nhựa thải ra môi trường 

Sáng kiến hộp cơm làm từ bã mía đã giúp thương hiệu G•LALA giảm thiểu đáng kể lượng nhựa thải ra môi trường

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Tập đoàn sẽ tiếp tục thúc đẩy các thực hành bền vững với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế tối đa phát thải nhựa, song hành cùng các sáng kiến bảo vệ môi trường, để kiến tạo một môi trường sống xanh, sạch và bền vững cho thế hệ mai sau.