Về GREENFEED

<

Trở thành thương hiệu hàng đầu, hiệu quả, đáng tin cậy trên toàn chuỗi thực phẩm trong và ngoài nước cùng các ứng dụng công nghệ vượt trội.

Xây dựng các thương hiệu chất lượng, đáng tin cậy và không ngừng kiến tạo giá trị bền vững cho khách hàng và xã hội.

Văn hóa doanh nghiệp

Hành trình lớn mạnh

Năm 2003

Thành lập Công ty TNHH GreenFeed và thành lập nhà máy thức ăn chăn nuôi đầu tiên tại KCN Lê Minh Xuân.

Năm 2004 - 2005

Ra mắt sản phẩm thức ăn chăn nuôi đầu tiên mang thương hiệu GreenFeed, ra mắt tinh heo Omega.

Năm 2005 - 2008

Xây dựng và Vận hành nhà máy sản xuất TĂCN tại Long An, Hưng Yên, Bình Định, Cambodia, Đồng Nai, Hà Nam, Myanmar và Vĩnh Long.

Năm 2009

Chuyển đổi sang Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam.

Năm 2012 - 2016

Xây dựng và Vận hành trại heo giống hạt nhân cụ kỵ, ông bà tại Đắk Nông và trại heo ông bà tại Bình Thuận và Hưng Yên.

Năm 2018 - 2019

Vận hành nhà máy giết mổ, chế biến thực phẩm DnF và cung cấp ra thị trường các sản phẩm thịt mát dưới thương hiệu G Kitchen

Năm 2020

Công bố nhận diện thương hiệu mới – GREENFEED;
với tầm nhìn trở thành thương hiệu hàng đầu trong toàn chuỗi thực phẩm trong và ngoài nước.

Ra mắt thương hiệu thực phẩm lành, ngon MAMACHOICE.

Khởi động tiến trình M&A các công ty liên kết.

Năm 2021

Ra mắt thương hiệu thực phẩm thứ 3: WYN.

Mở rộng quy mô kinh doanh các ngành.

Triển khai các Dự án đa dạng hóa ngành nghề

Next
Prev
Circle
Line
Giải thưởng - Chứng nhận