Ngành chính
Nhân viên
Đối tác
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG

Tại GREENFEED, con người chính là tài sản quan trọng nhất. Để phát triển nên những con người toàn diện, chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng môi trường làm việc tốt lành. Đó là nơi mỗi cá nhân được đào tạo và phát triển, được chăm sóc chu toàn để mang lại ngày càng nhiều những sản phẩm chất lượng, lan tỏa điều lành đến cộng đồng.

Truy cập

FACEBOOK GREENFEED VIETNAM CAREERS

Văn hóa doanh nghiệp

Môi trường làm việc

GREENFEED

1
Truy cập kênh tuyển dụng
fb.com/greenfeedvietnamcareers
2
Cơ hội phát triển
và thành công
3
Môi trường làm việc
năng động, đoàn kết
4
Lương thưởng cạnh tranh
5
Hệ thống đánh giá,
tưởng thưởng dựa trên năng lực
6
Chăm sóc sức khỏe
Line