Thức ăn chăn nuôi

HEO

Thức ăn chăn nuôi GREENFEED dành cho heo được nghiên cứu, phát triển bởi các chuyên gia dinh dưỡng đầu ngành, đáp ứng các yếu tố: dây chuyền sản xuất đạt chuẩn quốc tế (ISO 22000, HACCP, GLOBAL GAP, BAP), sử dụng nguyên liệu sạch, chọn lọc, không chứa chất cấm; sản phẩm truy xuất nguồn gốc; công thức dinh dưỡng chuyên biệt cho từng giai đoạn phát triển của vật nuôi.

GIA CẦM

Thức ăn chăn nuôi GREENFEED dành cho gia cầm được nghiên cứu, phát triển bởi các chuyên gia đầu ngành, đáp ứng các yếu tố: dây chuyền sản xuất đạt chuẩn quốc tế (ISO 22000, HACCP, GLOBAL GAP, BAP), sử dụng nguyên liệu sạch, chọn lọc, không chứa chất cấm; sản phẩm truy xuất nguồn gốc; công thức dinh dưỡng chuyên biệt cho từng giai đoạn phát triển của vật nuôi.

ĐẠI GIA SÚC

Thức ăn chăn nuôi GREENFEED dành cho bò được nghiên cứu, phát triển bởi các chuyên gia đầu ngành, đáp ứng các yếu tố: dây chuyền sản xuất đạt chuẩn quốc tế (ISO 22000; HACCP; GLOBAL GAP, BAP), sử dụng nguyên liệu sạch, chọn lọc, không chứa chất cấm; sản phẩm truy xuất nguồn gốc.

THỦY SẢN

Thức ăn chăn nuôi GREENFEED dành cho thủy sản được nghiên cứu, phát triển bởi các chuyên gia đầu ngành từ các viện nghiên cứu, trường đại học danh tiếng, đáp ứng các yếu tố: dây chuyền sản xuất đạt chuẩn quốc tế (ISO 22000; HACCP; GLOBAL GAP, BAP), sử dụng nguyên liệu sạch, chọn lọc, không chứa chất cấm; sản phẩm truy xuất nguồn gốc; công thức dinh dưỡng chuyên biệt cho từng giai đoạn phát triển của vật nuôi.

Liên hệ

GREENFEED VIỆT NAM

Close
Hủy

* Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của bạn với bất cứ bên thứ ba.