Xuất khẩu

Nguyên liệu và thực phẩm sạch ra thế giới

Không ngừng phát triển, mở rộng đến thị trường khu vực và quốc tế, năm 2019, GREENFEED đã xuất khẩu công hàng đầu tiên sang thị trường Brazil. Đến nay, GREENFEED đã thực hiện thành công nhiều đơn hàng đến các châu lục như châu Mỹ (Brazil, Mexico, Chile, Colombia), châu Đại Dương (New Zealand), châu Á (Trung Quốc, Đài Loan) và một số quốc gia khác.

Liên hệ

GREENFEED VIỆT NAM

Close
Hủy

* Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của bạn với bất cứ bên thứ ba.