Trang trại và
Giống vật nuôi

Mô hình trại

Mô hình trại chăn nuôi của GREENFEED đảm bảo song hành yếu tố HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG nhờ đầu vào chuẩn với con giống ưu việt; quy trình chăn nuôi hiện đại giúp tối ưu chi phí vận hành; đầu ra thương phẩm chất lượng cao, được bao tiêu với giá tốt; công nghệ xử lý thải bền vững cùng với các hoạt động thúc đẩy phát triển cộng đồng.

Giống vật nuôi

Con giống GREENFEED được nghiên cứu và phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, mang lại hiệu quả và năng suất chăn nuôi cao, tạo ra các dòng heo, gia cầm, thủy sản thương phẩm chất lượng, ngon, lành, an toàn cho người tiêu dùng

Liên hệ

GREENFEED VIỆT NAM

Close
Hủy

* Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của bạn với bất cứ bên thứ ba.