VỚI GREENFEED – CON NGƯỜI PHÙ HỢP LÀ TÀI SẢN QUAN TRỌNG NHẤT

GREENFEED tin rằng mọi chiến lược nhân sự đều phải xuất phát từ cái gốc văn hóa doanh nghiệp và triết lý nhân sự lấy con người phù hợp là tài sản quan trọng nhất.

VỚI GREENFEED – CON NGƯỜI PHÙ HỢP LÀ TÀI SẢN QUAN TRỌNG NHẤT
VỚI GREENFEED – CON NGƯỜI PHÙ HỢP LÀ TÀI SẢN QUAN TRỌNG NHẤT

Dù trong mọi biến động, khủng hoảng, một công ty có một văn hóa doanh nghiệp vững chắc, sẽ luôn tạo ra niềm tin cho nhân tài ở lại, nơi mà họ luôn được tin tưởng, được cống hiến và được tưởng thưởng xứng đáng với những giá trị họ tạo ra.

Với tinh thần này, GREENFEED đã áp dụng phương pháp 4B trong chiến lược giữ người:

  • BUILD – Phát triển nhân tài từ bên trong
  • BUY – Chiêu mộ nhân tài
  • BORROW – Mượn nhân tài bên ngoài Gig Economy hay các nhân tài liên ngành/phòng ban
  • BRIDGE- Tối ưu & tạo cơ hội cho nhóm nhân sự năng lực thấp, đúng như giá trị nhân văn của tập đoàn. Những nhân sự phù hợp sẽ được đặt đúng vị trí, và những thành viên không phù hợp rời chuyến hành trình để tìm kiếm cơ hội phù hợp hơn.

Cùng lắng nghe kỹ hơn chia sẻ của chị Nguyễn Tâm Trang – Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành kiêm Tổng Giám Đốc Khối Nhân Sự và Dịch Vụ Nơi Làm Việc thuộc Tập đoàn GREENFEED về phương pháp & chiến lược giữ người của GREENFEED.