Con giống

Heo giống

Heo giống GREENFEED được chuyển giao công nghệ từ Pig Improvement Company (PIC) – công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực con giống. Con giống heo hiệu quả giúp ổn định và cải thiện năng suất chăn nuôi, đồng thời tối đa lợi nhuận về kinh tế cho nhà đầu tư.

Cá giống

“Trung tâm Sản xuất Giống và Nghiên cứu Thủy sản” của GREENFEED góp phần nâng cao giá trị cho chuỗi sản xuất thủy sản thông qua việc tăng năng suất, hiệu quả kinh tế cho các trại cá giống và thương phẩm cũng như tăng tỷ lệ thu hồi fillet cho nhà máy chế biến.

Liên hệ

GREENFEED VIỆT NAM

Close
Hủy

* Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của bạn với bất cứ bên thứ ba.