Heo giống hậu bị GREENFEED – Lớn mạnh từ con giống ưu việt, năng suất

Giống heo hậu bị GREENFEED ưu việt là kết quả hợp tác giữa GREENFEED và PIC, mang đến năng suất chăn nuôi cao, đạt 31 – 32 con cai sữa/nái/năm (kết quả khảo sát tại trại GREENFEED).

GREENFEED hợp tác cùng Pig Improvement Company (PIC) – công ty giống hàng đầu thế giới để liên tục nghiên cứu, phát triển các giống heo hậu bị ưu việt. Nhằm đảm bảo mỗi con giống đến trại khách hàng là những cá thể tối ưu nhất, GREENFEED đã đầu tư hệ thống trại giống với cấp độ di truyền từ hạt nhân, cụ kỵ, ông bà đến bố mẹ và cung cấp ra thị trường hơn 50,000 hậu bị/năm.

Với thế mạnh về công nghệ đánh dấu gen và hệ thống dữ liệu toàn cầu về năng suất sinh sản PICtraq, giống heo hậu bị GF24 (Camborough®48) của GREENFEED được cải tiến di truyền liên tục 1% đến 3% hàng năm, góp phần nâng cao năng suất vật nuôi, tiềm năng giống đạt 31 – 32 con cai sữa/ nái/ năm. Đồng thời, hậu bị giống mang 21 tính trạng được liên tục cải thiện, gồm:

Tính trạng quyết định sinh trưởng ở con giống:

 1. Tổng số con đẻ ra
 2. Tỷ lệ nái chết
 3. Cấu trúc chân
 4. Số vú
 5. Khoảng cách cai sữa – động dục
 6. Hành vi
 7. Lượng thức ăn sử dụng
 8. Chỉ số FCR

Tính trạng quyết định sinh trưởng ở heo con:

 1. Tỷ lệ chết lưu
 2. Tỷ lệ sống của heo sơ sinh
 3. Trọng lượng heo sơ sinh
 4. Tỷ lệ sống trước cai sữa
 5. Tỷ lệ sống sau cai sữa
 6. Trọng lượng heo cai sữa
 7. Tỷ lệ sống khi xuất chuồng
 8. Tốc độ tăng trưởng
 9. Thoát vị tinh hoàn
 10. Thiếu tinh hoàn
 11. Dày mỡ lưng
 12. Độ sâu cơ thăn
 13. Điểm của cơ

* Các số liệu được ghi nhận tại hệ thống trại GREENFEED