“Heo giống GREENFEED đẻ sai, chất lượng con đồng đều, chu kỳ lên giống nhanh và ít cần can thiệp khi đẻ”

GREENFEED trong suốt nhiều năm qua đã giúp cho khách hàng chăn nuôi ở mọi miền đất nước giữ được sự ổn định và cải thiện năng suất cho trại thông qua Bộ Giải Pháp Chăn Nuôi HIệu Quả.

Với mục tiêu cải thiện 30% hiệu quả chăn nuôi, thông qua Bộ Giải Pháp Chăn Nuôi Hiệu Quả, đơn cử là giải pháp giống heo hậu bị, GREENFEED trong suốt nhiều năm qua đã giúp cho khách hàng chăn nuôi ở mọi miền đất nước giữ được sự ổn định và cải thiện năng suất cho trại.

Theo khách hàng N.H.Linh, đại lý Linh Chung, tại Yên Thắng, Đăk Nông, trại chú được xây dựng theo mô hình trại hở, quy mô 80 nái và sử dụng con giống GF24 (Camborough®48). Ngoài các ưu điểm dễ thấy như heo giống GREENFEED đẻ số lượng con nhiều, bình quân 13 – 14 con, chất lượng đồng đều, nuôi con tốt, tỷ lệ hao hụt thấp, chu kỳ lên giống nhanh: khoảng 14 – 15 ngày, thì điều khiến vợ chồng chú hài lòng hơn cả là heo sinh sản tự nhiên dễ, ít khi cần đến sự can thiệp của cô chú.

Xem chi tiết video:

Khách hàng Đắk Nông nhận xét về năng suất giống hậu bị GF24 (Camborough®48)
Khách hàng Đắk Nông nhận xét về năng suất giống hậu bị GF24 (Camborough®48)