GREENFEED được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á” tại APEA 2023

Tại lễ trao giải APEA 2023 vừa diễn ra ngày 05/10/2023, GREENFEED được vinh danh là “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á”. Qua đó, GREENFEED cũng trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực Nông nghiệp – Thực phẩm giành chiến thắng 5 lần ở các hạng mục này. Đồng thời, ông Lý Anh Duy Quang, thành viên HĐQT GREENFEED, cũng được APEA vinh danh ở hạng mục “Doanh nhân xuất sắc châu Á”. Đây là năm thứ 6 liên tiếp (2018-2023), ông được vinh danh ở hạng mục này.

Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) là giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh những Doanh Nghiệp và Cá nhân xuất sắc có những thành tựu nổi bật và đóng góp bền vững tại toàn bộ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

GREENFEED được vinh danh là “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á”

GREENFEED được vinh danh là “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á”

Tại lễ trao giải APEA 2023 vừa diễn ra ngày 05/10/2023, GREENFEED được vinh danh là “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á”. Qua đó, GREENFEED cũng trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực Nông nghiệp – Thực phẩm giành chiến thắng 5 lần ở các hạng mục này.

Những gặt hái về thành quả ngày hôm nay là kết quả của nền tảng phát triển bền vững mà GREENFEED đã lựa chọn và bền bỉ thực hiện nhất quán từ những ngày đầu thành lập. Với nền tảng này, GREENFEED không chỉ vững vàng trong mọi biến động thị trường, đảm bảo kinh doanh hiệu quả mà còn tích cực sẻ chia những giá trị tốt, thành quả lành cùng cộng đồng.

Ông Lý Anh Duy Quang, thành viên HĐQT GREENFEED, cũng được APEA vinh danh ở hạng mục "Doanh nhân xuất sắc châu Á"

Ông Lý Anh Duy Quang, thành viên HĐQT GREENFEED, cũng được APEA vinh danh ở hạng mục “Doanh nhân xuất sắc châu Á”

Là người thuyền trưởng trong các hoạt động và sáng kiến vì cộng đồng, ông Lý Anh Duy Quang, thành viên HĐQT GREENFEED, cũng được APEA vinh danh ở hạng mục “Doanh nhân xuất sắc châu Á”. Đây là năm thứ 6 liên tiếp (2018-2023), ông được vinh danh ở hạng mục này.

Với những thành tựu đạt được, GREENFEED Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo để khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực Nông nghiệp – Thực phẩm.