CHUNG TAY HÀNH ĐỘNG VÌ MỘT THẾ GIỚI “XANH” CÙNG GREENFEED NGAY HÔM NAY!

GREENFEED tin rằng mỗi người chúng ta đều có khả năng tạo sự khác biệt để thế giới tốt đẹp hơn CHO BẠN, CHO NGƯỜI BẠN YÊU VÀ CỘNG ĐỒNG XUNG QUANH.

Nhân Tuần lễ Phát triển bền vững với chủ đề An toàn, Sức khoẻ & Bảo vệ môi trường, bắt tay cùng GREENFEED biến suy nghĩ thành hành động vì một thế giới “xanh”, an toàn và bền vững!

🌎 BẮT TAY HÀNH ĐỘNG VÌ MỘT THẾ GIỚI “XANH” CÙNG GREENFEED NGAY HÔM NAY!
🌎 BẮT TAY HÀNH ĐỘNG VÌ MỘT THẾ GIỚI “XANH” CÙNG GREENFEED NGAY HÔM NAY!