GREENFEED Tái Định Vị Thương Hiệu, Phát Huy Giá Trị Nền Tảng 17 Năm Xây Dựng

Nhân dịp 17 năm thành lập, GREENFEED VIỆT NAM chính thức công bố tái định vị thương hiệu Tập đoàn, hướng đến tầm nhìn “thương hiệu hàng đầu”.

Hôm 26/08/2020, nhân dịp 17 năm thành lập, GREENFEED VIỆT NAM chính thức công bố tái định vị thương hiệu Tập đoàn, hướng đến tầm nhìn “thương hiệu hàng đầu”.

Việc tái định vị thương hiệu bao gồm hiện đại hoá nhận diện thương hiệu và phát triển mạnh mẽ những phẩm chất thương hiệu, là những giá trị cốt lõi và nền tảng thành công của GREENFEED trong hơn 17 năm qua: Hiệu quả; Sáng tạo; Tin cậy; Nhân văn; Trách nhiệm xã hội.

Năm giá trị cốt lõi của GREENFEED

Nhận diện thương hiệu mới của GREENFEED được thể hiện ở 3 điểm chính:

Tích hợp đa Ngành trong toàn chuỗi: Với việc hoàn thiện chuỗi FEED – FARM – FOOD, GREENFEED từ một thương hiệu đơn lẻ đã trở thành một hệ thống thương hiệu ở cấp độ Tập Đoàn đến Ngành/Mảng Kinh Doanh và Sản Phẩm. Nhận diện thương hiệu xuyên suốt sẽ giúp cộng hưởng niềm tin của khách hàng ở mọi khâu trong toàn chuỗi.

Logo hiện đại, cấu trúc tinh tế: Logo GREENFEED được hiện đại hoá trên cơ sở gìn giữ yếu tố căn bản của thương hiệu là năm ngôi sao và đường sao màu đỏ. Phông chữ và màu sắc được cách điệu, đơn giản, mạnh mẽ phù hợp tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm của thương hiệu, với giá trị “Green” được biểu trưng bằng chữ G xuyên suốt trên toàn chuỗi G Feed, G Farm và G Kitchen. Đi cùng với logo là yếu tố nhận diện sự tích hợp của chuỗi, được biểu trưng bằng 3 vòng tròn Feed – Farm – Food kết nối chặt chẽ, tinh tế về hình khối, màu sắc và cách thể hiện.

Nâng tầm sản phẩm thành thương hiệu: Thay đổi nhận diện thương hiệu là một trong những nỗ lực và cam kết đổi mới, nâng cao hiệu quả sản phẩm, tạo giá trị gia tăng và đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của khách hàng và người tiêu dùng. Thương hiệu được phát triển bền vững sẽ giúp duy trì được giá trị sản phẩm, và giá trị cho người tiêu dùng kể cả trong những giai đoạn thách thức.

GREENFEED – Nhận diện thương hiệu mới
GREENFEED – Nhận diện thương hiệu mới