GREENFEED chung lòng, hướng tới thành công qua mùa dịch!

GREENFEED đã hoàn thành nửa đầu năm 2021 với tất cả các mảng, ngành đều đạt mục tiêu đề ra trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu nhiều tác động của Covid và biến động thị trường.

6 tháng đầu năm chứng kiến bao nhiêu biến động, khó khăn thì cũng có bấy nhiêu NỖ LỰC, CAM KẾT và DẤN THÂN của anh em GREENFEED ở mọi ngành, mảng kinh doanh. Tinh thần ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC liên ngành, liên phòng ban càng được phát huy để duy trì và bảo vệ việc sản xuất, kinh doanh, để đón bắt cơ hội trong khó khăn, mở rộng thị trường và vẫn không quên nghĩa vụ hỗ trợ cộng đồng.

Khép lại nửa năm đầu với nhiều nỗ lực và thành quả, GREENFEED bước vào nửa sau 2021 với định hướng, ưu tiên và kế hoạch rõ ràng để đạt được mục tiêu.

Luôn xem con người là tài sản quan trọng nhất, bên cạnh các chính sách, chương trình hỗ trợ nhân viên mùa dịch, GREENFEED vẫn đang tiếp tục nỗ lực hướng đến mục tiêu 100% số nhân viên đủ điều kiện sàng lọc được vắc xin bảo vệ.

Hãy sát cánh cùng nhau vượt qua khó khăn mùa dịch, hướng đến một năm 2021 thật nhiều thành quả!