Thức ăn chăn nuôi GREENFEED – Đổi mới không ngừng, hướng tới hiệu quả bền vững

Chiếm hơn 60% tổng chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi là yếu tố quyết định hàng đầu tạo nên lợi nhuận và thắng lợi đường dài cho người nuôi.

Thức ăn chăn nuôi GREENFEED - Đổi mới không ngừng, hướng tới hiệu quả bền vững