GREENFEED khởi động chiến lược 2023-2025, hướng về khách hàng và người tiêu dùng toàn chuỗi

Đội ngũ lãnh đạo và quản lý GREENFEED từ các địa bàn Việt Nam và thị trường nước ngoài đã gặp gỡ tại TPHCM để thảo luận về định hướng và kế hoạch 2023-2025.

Nổi bật trong những cuộc thảo luận là tâm huyết nâng cao danh mục sản phẩm và giải pháp chất lượng, hiệu quả, đổi mới trong chuỗi Feed-Farm-Food và các Ngành bổ trợ, thúc đẩy số hoá và chuyển đổi số nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng và hiệu quả vận hành, và phát triển các thế hệ lãnh đạo và đội ngũ nhân viên GREENFEED, cho hiện tại và tương lai.
Tập thể GREENFEED đã cùng nhau khởi động năm 2023, cũng là năm đánh dấu chặng đường 20 năm phát triển chuỗi thực phẩm sạch GREENFEED, mở ra nhiều 20 năm tiếp theo với cam kết mang lại ngày càng nhiều những giá tri tốt, lành, bền vững cho khách hàng, người tiêu dùng và cộng đồng hệ sinh thái GREENFEED.