GREENFEED – “GROW ON SHARED GOODNESS – NUÔI DƯỠNG ĐIỀU LÀNH, ĐỒNG HÀNH LỚN MẠNH” CAM KẾT ĐỒNG HÀNH, MANG LẠI NHỮNG GIÁ TRỊ TỐT, NHỮNG THÀNH QUẢ LÀNH

Với GREENFEED, những giá trị tốt sẽ mang lại những thành quả lành từ giải pháp chăn nuôi bền vững. Nguồn cám sạch, con giống tốt là tiền đề cho vụ nuôi thành công, mang lại bữa ăn lành, ngon cho sức khoẻ của hàng triệu người tiêu dùng.

CHUỖI THỰC PHẨM LÀNH 3F PLUS TỪ GREENFEED: TRAO GIÁ TRỊ TỐT VÀ LÀNH TỪ TRANG TRẠI ĐẾN BÀN ĂN
CHUỖI THỰC PHẨM LÀNH 3F PLUS TỪ GREENFEED: TRAO GIÁ TRỊ TỐT VÀ LÀNH TỪ TRANG TRẠI ĐẾN BÀN ĂN

Môi trường làm việc tốt giúp nuôi dưỡng những đột phá sáng tạo, những tư duy đổi mới, khơi nguồn cho những tận tâm phụng sự, những nỗ lực, cam kết vì sự thành công của khách hàng.

Cùng với việc khép kín chuỗi và không ngừng đổi mới sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng công nghệ dinh dưỡng vật nuôi, công nghệ giống vật nuôi, công nghệ thực phẩm, số hóa và tự động hóa vận hành, với nhận diện mới hiện đại, đổi mới, GREENFEED chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến tầm nhìn thương hiệu hàng đầu và ước mơ vươn tầm quốc tế, ngang hàng với các công ty đa quốc gia, không ngừng mang lại những thương hiệu chất lượng, những sản phẩm đáng tin cậy và kiến tạo giá trị bền vững cho khách hàng và xã hội.

Tâm huyết và dành trọn niềm tin vào những tác động lớn lao của hệ sinh thái thực phẩm sạch, luôn coi trọng yếu tố nền tảng là phát triển bền vững, sự chuyển mình của thương hiệu GREENFEED luôn đi cùng với cam kết bền vững về môi trường và xã hội, theo tiêu chí của các tổ chức quốc tế (IFC), để cùng cộng đồng phát triển và thịnh vượng.

GREENFEED – GROW ON SHARED GOODNESS.
Nuôi dưỡng điều lành, đồng hành lớn mạnh.