Ông H.N.Xuân

“Trại chúng tôi đã áp dụng trọn gói Bộ Giải Pháp Chăn Nuôi Hiệu Quả của GREENFEED. Với việc áp dụng trọn gói bộ giải pháp này đã giúp trại đạt năng suất ổn định.”