GREENFEED Việt Nam

CHUỖI THỰC PHẨM LÀNH TỪ TRANG TRẠI ĐẾN BÀN ĂN

Với con giống vượt trội, thức ăn và giải pháp chăn nuôi hiệu quả cùng hệ thống chế biến và phân phối thực phẩm hiện đại, chuỗi thực phẩm sạch 3F Plus từ GREENFEED mang trọn vẹn những giá trị tốt lành nhất từ trang trại đến bữa cơm gia đình.

Line
Câu chuyện từ khách hàng GREENFEED

Đồng hành lớn mạnh

GREENFEED và cam kết phát triển bền vững

Cân bằng giữa bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và chia sẻ với cộng đồng để tạo ra hệ sinh thái phát triển thịnh vượng, đa dạng và bền vững không chỉ cho hôm nay mà còn muôn thế hệ mai sau.
Xem Báo cáo Phát triển Bền vững 2022

Line
Line
Circle
Giải thưởng - Chứng nhận
Hành trình lớn mạnh Xem tất cả
Tin tức
Xem tất cả