GREENFEED ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CHĂN NUÔI BỀN VỮNG

Từ những ngày đầu xây đắp nền móng phát triển bền vững, GREENFEED đã xác định chăn nuôi tuần hoàn là một trong những thực hành trọng tâm qua việc xây dựng chuỗi thực phẩm tích hợp 3F Plus (Feed-Farm-Food) từ trang trại đến bàn ăn.

Trong lĩnh vực Nông nghiệp – Thực phẩm, các doanh nghiệp thực hành chăn nuôi bền vững nhận thức rõ mối liên kết giữa việc sản xuất lương thực cùng các yếu tố môi trường và xã hội, đồng thời hướng đến cân bằng tất cả các khía cạnh này, vì sự sống xanh trên khắp hành tinh. Nhiều năm qua, GREENFEED đã cụ thể hóa nhận thức này trong sứ mệnh xây dựng các thương hiệu chất lượng đáng tin cậy và không ngừng kiến tạo những giá trị bền vững cho khách hàng cũng như xã hội.

Chuyển đổi mô hình nông nghiệp tuần hoàn

Trong các nhà máy của GREENFEED, chất thải chăn nuôi sẽ được thu hồi để sản xuất phân bón hữu cơ cho cây trồng, trả lại cho đất những dinh dưỡng mà canh tác đã lấy đi. Quá trình này góp phần tăng tính bền vững trong canh tác, đồng thời tiết giảm đáng kể lượng phân bón hóa học sử dụng trong canh tác. Qua đó hạn chế việc tiêu hao tài nguyên để sản xuất phân bón và giảm phát thải trong quá trình sản xuất phân bón vô cơ. Sau hơn 05 năm thực hiện, Tập đoàn đã cung cấp hàng ngàn tấn phân bón hữu cơ truyền thống và phân trùn quế lỏng cho canh tác nông nghiệp.

GREENFEED tiên phong trong xử lý chất thải chăn nuôi heo với mô hình nuôi trùn quế

GREENFEED tiên phong trong xử lý chất thải chăn nuôi heo với mô hình nuôi trùn quế

 

Để góp phần bảo tồn tài nguyên nước, Tập đoàn phát triển hệ thống cho ăn uống tự động trong các trang trại giúp giảm lượng nước lãng phí. Hệ thống thông gió làm mát trung tâm giúp giảm lượng nước làm mát chuồng trại. Nước thải phát sinh được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp hoặc xả thải ra môi trường theo giấy phép xả thải. Ở một số cơ sở, nước được tuần hoàn tái sử dụng như nước hồi nồi hơi tại nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi hay nước làm mát trong nhà máy chế biến thực phẩm. Tại trang trại, nước sau xử lý đạt QCVN về nước thải chăn nuôi sử dụng trong trồng trọt được đăng ký hợp quy với Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trước khi tận dụng để tưới cho cây trồng.

 

Hệ thống cho ăn uống tự động trong trại heo GREENFEED

Hệ thống cho ăn uống tự động trong trại heo GREENFEED

Tái tạo nguồn năng lượng xanh

Bên cạnh việc sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước, tại GREENFEED còn tiến hành triển khai các dự án năng lượng tái tạo như điện năng lượng mặt trời áp mái, điện biogas và sử dụng nhiên liệu biomass thay thế nhiên liệu hóa thạch và thay thế một phần điện lưới, giảm tải lưới điện quốc gia. Các nỗ lực này đã góp phần đóng góp xấp xỉ 15% trong cơ cấu năng lượng của GREENFEED năm 2023. Cũng trong năm này, Tập đoàn ghi nhận giảm được 9000 tấn carbonic phát thải ra môi trường. Hiện nay, GREENFEED có 07 cơ sở sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái (Trại Tây Ninh 2, trại Tây Ninh 5, trại Cà Mau, trại Hòa Bình, trại Đông Nam Bộ 2, trại Thanh Hóa 3 và nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Đồng Nai) và 05 trang trại sử dụng hệ thống máy phát điện Biogas (Cư Jut, Làng Việt Nam, Đăk Lăk, Làng Việt 2, Quảng Nam).

Điện mặt trời tại trang trại chăn nuôi GREENFEED trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Điện mặt trời tại trang trại chăn nuôi GREENFEED trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bảo tồn tài nguyên đất và đa dạng sinh học

Những nỗ lực phát triển bền vững và các quy định về chọn đất phát triển dự án đã thể hiện rõ cam kết của GREENFEED trong việc bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên nước và đa dạng sinh học. Trong đó, Tập đoàn cam kết không xâm phạm vào các khu vực đất là các khu bảo tồn thiên nhiên, các rừng đầu nguồn, đất có đang dạng sinh học và đất di tích lịch sử văn hóa, đất của người dân tộc thiểu số. Các quy định về mở trại cũng sàng lọc kỹ các yêu cầu về khoảng cách với khu dân cư để đảm bảo không gây tác động với môi trường sống của người dân. Quá trình vận hành sản xuất thức ăn chăn nuôi và chế biến thực phẩm tại các cơ sở cũng được triển khai và dụng các hệ thống ISO 14001 về quản lý môi trường.

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi GREENFEED tại tỉnh Hà Nam

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi GREENFEED tại tỉnh Hà Nam

Mỗi doanh nghiệp thực hành nông nghiệp bền vững đều đang gieo một lời hứa ươm mầm những giá trị tốt và lành cho môi trường cùng cộng đồng của tương lai. Bền bỉ cùng cam kết này, GREENFEED xác định rõ trọng tâm hoạt động cùng tư duy sẵn sàng thay đổi. Trong chiến lược dài hạn hướng đến phát triển bền vững của 20 năm tiếp theo, Tập đoàn ưu tiên ứng dụng công nghệ trong canh tác và tiếp tục đẩy mạnh mô hình chăn nuôi tuần hoàn nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm thiểu chất thải và gìn giữ đa dạng sinh học vì sự  tăng trưởng thịnh vượng của môi trường và xã hội.

Nguồn: https://nhachannuoi.vn/greenfeed-ung-dung-mo-hinh-chan-nuoi-ben-vung/