Aquatic Food

Aquatic Feed

1
Large supply capacity with more than 300,000 tons of aquatic feed of all kinds annually
2
Optimal nutrition for each aquatic species and stage
3
Truy xuất nguồn gốc dễ dàng
4
Bộ giải pháp nuôi trồng tích hợp: Đầu vào, quản lý/vận hành và đầu ra

Trang trại và con giống

1
Hệ thống trang trại hiện đại, tiên tiến bật nhất
2
Đội ngũ chuyên gia Thủy sản đứng đầu ngành
3
Con giống chất lượng hàng đầu
4
Cung cấp cá thương phẩm và thuốc thủy sản

Thực phẩm nội địa

1
Xuất khẩu hơn 20 nước trên thế giới
2
Truy xuất nguồn gốc, cam kết chất lượng nguyên liệu
3
Kiểm soát được dư lượng kháng sinh và vi sinh
4
Cam kết số lượng cung cấp và thời gian giao hàng

Aquatic Food

1
Available in more than 20 countries around the world
2
Traceable, guaranteed ingredient quality
3
Meet imported water quality standards in Europe, South America, Oceania, Asia (Taiwan, Hongkong, China), ..

Product

ttcg-dots
ttcg-dots

HIGHLIGHTS

sdots
hcircle
tsdots

Export Country

Colombia
Brazil
Chile
Spain
China
Thailand
Hong Kong
Taiwan
New zealand

And other countries.

Contact (Hotline: 0949 555 373)

GREENFEED VIETNAM

Close
Cancel

* We promise not to share your information with any third parties.