Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam

Vịt

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan con HD 124S (từ 22 ngày tuổi – xuất bán) Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan con HD 124S (từ 22 ngày tuổi – xuất bán)
Thức ăn hỗn hợp cho vịt con, ngan con 3114S (từ 1 – 21 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho vịt con, ngan con 3114S (từ 1 – 21 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan thịt 3124S (từ 22 ngày tuổi – xuất bán) Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan thịt 3124S (từ 22 ngày tuổi – xuất bán)
Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan con HD 114S (từ 1 – 21 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan con HD 114S (từ 1 – 21 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho vịt con 3114 (từ 1 – 21 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho vịt con 3114 (từ 1 – 21 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho vịt con HD 114 (từ 1 – 21 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho vịt con HD 114 (từ 1 – 21 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt 3124 (từ 22 – 42 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt 3124 (từ 22 – 42 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt HD 124 (từ 22 – 42 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt HD 124 (từ 22 – 42 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt 3134 (từ 43 ngày tuổi – Xuất chuồng) Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt 3134 (từ 43 ngày tuổi – Xuất chuồng)
Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ 3144 (từ 18 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ 3144 (từ 18 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ HD 144 (từ 18 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ HD 144 (từ 18 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ trứng siêu thịt HD 154 (từ 20 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ trứng siêu thịt HD 154 (từ 20 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ trứng siêu thịt 3154 (từ 20 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ trứng siêu thịt 3154 (từ 20 tuần tuổi)

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Quý khách muốn trở thành đại lý của GreenFeed hoặc hợp tác kinh doanh, vui lòng click vào liên kết bên dưới

Nhấn vào đây >

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến kỹ thuật chăn nuôi heo, con giống GF24 và các chủ đề khác

Nhấn vào đây >