Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam

Heo thịt

Thức ăn đậm đặc Lean Max Concentrate cho heo thịt 9600S (từ 15kg – xuất chuồng) Thức ăn đậm đặc Lean Max Concentrate cho heo thịt 9600S (từ 15kg – xuất chuồng)
Thức ăn đậm đặc cho heo thịt siêu nạc 9620 (từ sau cai sữa – xuất chuồng) Thức ăn đậm đặc cho heo thịt siêu nạc 9620 (từ sau cai sữa – xuất chuồng)
Thức ăn hỗn hợp cho heo lai HP 420 (từ 20kg – 40kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo lai HP 420 (từ 20kg – 40kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt F104 (từ 15kg – 30kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt F104 (từ 15kg – 30kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt F204 (từ 30kg – 60kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt F204 (từ 30kg – 60kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 9100 (từ 15kg – 30kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 9100 (từ 15kg – 30kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt HP 100 (từ 15kg – 30kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt HP 100 (từ 15kg – 30kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 9104 (từ 15kg – 30kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 9104 (từ 15kg – 30kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt HP 104 (từ 15kg – 30kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt HP 104 (từ 15kg – 30kg)
Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo thịt GF04 (từ 15kg – 30kg) Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo thịt GF04 (từ 15kg – 30kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 9200 (từ 30kg – 60kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 9200 (từ 30kg – 60kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt HP 200 (từ 30kg – 60kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt HP 200 (từ 30kg – 60kg)
Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo thịt GF05 (từ 30kg – 70kg) Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo thịt GF05 (từ 30kg – 70kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 9204 (từ 30kg – 60kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 9204 (từ 30kg – 60kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt HP 204 (từ 30kg – 60kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt HP 204 (từ 30kg – 60kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 9300 (từ 60kg – Xuất chuồng) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 9300 (từ 60kg – Xuất chuồng)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt HP 300 (từ 60kg – Xuất chuồng) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt HP 300 (từ 60kg – Xuất chuồng)
Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo thịt GF06 (từ 70kg – Xuất chuồng) Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo thịt GF06 (từ 70kg – Xuất chuồng)

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Quý khách muốn trở thành đại lý của GreenFeed hoặc hợp tác kinh doanh, vui lòng click vào liên kết bên dưới

Nhấn vào đây >

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến kỹ thuật chăn nuôi heo, con giống GF24 và các chủ đề khác

Nhấn vào đây >