Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam

Heo nái - Nhãn hiệu: HiGain

Thức ăn hỗn hợp Winner-1 cho heo con HP 010 (từ tập ăn – 8kg) Thức ăn hỗn hợp Winner-1 cho heo con HP 010 (từ tập ăn – 8kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo lai HP 420 (từ 20kg – 40kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo lai HP 420 (từ 20kg – 40kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo con HP 014 (từ tập ăn – 8kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo con HP 014 (từ tập ăn – 8kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo con HP 020 (từ 8kg – 15kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo con HP 020 (từ 8kg – 15kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo con HP 024 (từ 8kg – 15kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo con HP 024 (từ 8kg – 15kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo con sau cai sữa HP 030 (từ 15kg – 30kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo con sau cai sữa HP 030 (từ 15kg – 30kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo con sau cai sữa HP 034 (từ 15kg – 30kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo con sau cai sữa HP 034 (từ 15kg – 30kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt HP 100 (từ 15kg – 30kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt HP 100 (từ 15kg – 30kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt HP 104 (từ 15kg – 30kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt HP 104 (từ 15kg – 30kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt HP 200 (từ 30kg – 60kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt HP 200 (từ 30kg – 60kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt HP 204 (từ 30kg – 60kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt HP 204 (từ 30kg – 60kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt HP 300 (từ 60kg – Xuất chuồng) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt HP 300 (từ 60kg – Xuất chuồng)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt HP 304 (từ 60kg – Xuất chuồng) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt HP 304 (từ 60kg – Xuất chuồng)
Thức ăn đậm đặc cho heo thịt HP 600S (từ 15kg – Xuất chuồng) Thức ăn đậm đặc cho heo thịt HP 600S (từ 15kg – Xuất chuồng)
Thức ăn đậm đặc cho heo thịt siêu nạc HP 630 (Sau cai sữa – Xuất chuồng) Thức ăn đậm đặc cho heo thịt siêu nạc HP 630 (Sau cai sữa – Xuất chuồng)
Thức ăn hỗn hợp cho heo lai HP 430 (từ 40kg – Xuất chuồng) Thức ăn hỗn hợp cho heo lai HP 430 (từ 40kg – Xuất chuồng)
Thức ăn hỗn hợp cho heo lai HP 434 (từ 40kg – Xuất chuồng) Thức ăn hỗn hợp cho heo lai HP 434 (từ 40kg – Xuất chuồng)
Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai HP 040 Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai HP 040
Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai HP 044 Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai HP 044
Thức ăn đậm đặc cho heo nái mang thai HP 700 Thức ăn đậm đặc cho heo nái mang thai HP 700
Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con HP 050 Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con HP 050
Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con HP 054 Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con HP 054
Thức ăn đậm đặc cho heo nái nuôi con HP 800 Thức ăn đậm đặc cho heo nái nuôi con HP 800

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Quý khách muốn trở thành đại lý của GreenFeed hoặc hợp tác kinh doanh, vui lòng click vào liên kết bên dưới

Nhấn vào đây >

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến kỹ thuật chăn nuôi heo, con giống GF24 và các chủ đề khác

Nhấn vào đây >