Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam

Heo nái - Nhãn hiệu: GreenFeed

Thức ăn hỗn hợp Winner-1 cho heo con (từ tập ăn – 8kg) Thức ăn hỗn hợp Winner-1 cho heo con (từ tập ăn – 8kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo con F024 (từ tập ăn -15kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo con F024 (từ tập ăn -15kg)
Thức ăn đậm đặc Lean Max Concentrate cho heo thịt 9600S (từ 15kg – xuất chuồng) Thức ăn đậm đặc Lean Max Concentrate cho heo thịt 9600S (từ 15kg – xuất chuồng)
Thức ăn đậm đặc cho heo thịt siêu nạc 9620 (từ sau cai sữa – xuất chuồng) Thức ăn đậm đặc cho heo thịt siêu nạc 9620 (từ sau cai sữa – xuất chuồng)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt F104 (từ 15kg – 30kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt F104 (từ 15kg – 30kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt F204 (từ 30kg – 60kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt F204 (từ 30kg – 60kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo con 9014 Plus (từ tập ăn – 8kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo con 9014 Plus (từ tập ăn – 8kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo con 9014 (từ tập ăn – 8kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo con 9014 (từ tập ăn – 8kg)
Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo con GF01 (từ tập ăn – 8kg hoặc 35 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo con GF01 (từ tập ăn – 8kg hoặc 35 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho heo con 9020 (từ 8kg – 15kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo con 9020 (từ 8kg – 15kg)
Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo con GF02 (từ 8kg – 15kg) Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo con GF02 (từ 8kg – 15kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo con 9024 (từ 8kg – 15kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo con 9024 (từ 8kg – 15kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo con sau cai sữa 9030 (từ 15kg – 30kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo con sau cai sữa 9030 (từ 15kg – 30kg)
Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo con GF03 (từ 15kg – 30kg) Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo con GF03 (từ 15kg – 30kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo con sau cai sữa 9034 (từ 15kg – 30kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo con sau cai sữa 9034 (từ 15kg – 30kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 9100 (từ 15kg – 30kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 9100 (từ 15kg – 30kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 9104 (từ 15kg – 30kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 9104 (từ 15kg – 30kg)
Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo thịt GF04 (từ 15kg – 30kg) Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo thịt GF04 (từ 15kg – 30kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 9200 (từ 30kg – 60kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 9200 (từ 30kg – 60kg)
Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo thịt GF05 (từ 30kg – 70kg) Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo thịt GF05 (từ 30kg – 70kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 9204 (từ 30kg – 60kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 9204 (từ 30kg – 60kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 9300 (từ 60kg – Xuất chuồng) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 9300 (từ 60kg – Xuất chuồng)
Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo thịt GF06 (từ 70kg – Xuất chuồng) Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo thịt GF06 (từ 70kg – Xuất chuồng)
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 9304 (từ 60kg – Xuất chuồng) Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt 9304 (từ 60kg – Xuất chuồng)
Thức ăn đậm đặc cho heo thịt 9600 (từ 15kg – Xuất chuồng) Thức ăn đậm đặc cho heo thịt 9600 (từ 15kg – Xuất chuồng)
Thức ăn đậm đặc cho heo thịt 9610 (Sau cai sữa – Xuất chuồng) Thức ăn đậm đặc cho heo thịt 9610 (Sau cai sữa – Xuất chuồng)
Thức ăn đậm đặc cho heo thịt siêu nạc 9630 (Sau cai sữa – Xuất chuồng) Thức ăn đậm đặc cho heo thịt siêu nạc 9630 (Sau cai sữa – Xuất chuồng)
Thức ăn đậm đặc cho heo thịt siêu nạc 9690 (Sau cai sữa – Xuất chuồng) Thức ăn đậm đặc cho heo thịt siêu nạc 9690 (Sau cai sữa – Xuất chuồng)
Thức ăn kinh tế cho heo lai 9420 (từ 20kg – 40kg) Thức ăn kinh tế cho heo lai 9420 (từ 20kg – 40kg)
Thức ăn kinh tế cho heo lai 9424 (từ 20kg – 40kg) Thức ăn kinh tế cho heo lai 9424 (từ 20kg – 40kg)
Thức ăn kinh tế cho heo lai 9430 (từ 40kg – Xuất chuồng) Thức ăn kinh tế cho heo lai 9430 (từ 40kg – Xuất chuồng)
Thức ăn kinh tế cho heo lai 9434 (từ 40kg – Xuất chuồng) Thức ăn kinh tế cho heo lai 9434 (từ 40kg – Xuất chuồng)
Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho heo lai kinh tế P 672 (từ 20kg – Xuất chuồng) Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho heo lai kinh tế P 672 (từ 20kg – Xuất chuồng)
Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho heo lai kinh tế P 674 (từ 20kg – Xuất chuồng) Thức ăn hỗn hợp đặc biệt cho heo lai kinh tế P 674 (từ 20kg – Xuất chuồng)
Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai 9040 Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai 9040
Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai 9044 Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai 9044
Thức ăn đậm đặc cho heo nái mang thai 9700 Thức ăn đậm đặc cho heo nái mang thai 9700
Thức ăn hỗn hợp GES HITEK cho heo nái mang thai GF07 Thức ăn hỗn hợp GES HITEK cho heo nái mang thai GF07
Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con 9050 Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con 9050
Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con 9054 Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con 9054
Thức ăn đậm đặc cho heo nái nuôi con 9800 Thức ăn đậm đặc cho heo nái nuôi con 9800
Thức ăn hỗn hợp LAC HITEK cho heo nái nuôi con GF08 Thức ăn hỗn hợp LAC HITEK cho heo nái nuôi con GF08

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Quý khách muốn trở thành đại lý của GreenFeed hoặc hợp tác kinh doanh, vui lòng click vào liên kết bên dưới

Nhấn vào đây >

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến kỹ thuật chăn nuôi heo, con giống GF24 và các chủ đề khác

Nhấn vào đây >