Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam

Gà trắng

Thức ăn hỗn hợp gà trắng công nghiệp GF20 (từ 1 – 14 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp gà trắng công nghiệp GF20 (từ 1 – 14 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp gà trắng công nghiệp HF20 (từ 1 – 14 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp gà trắng công nghiệp HF20 (từ 1 – 14 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm 1112 (từ 1 – 21 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm 1112 (từ 1 – 21 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm HC 112 (từ 1 – 21 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm HC 112 (từ 1 – 21 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp gà trắng công nghiệp GF21 (từ 15 – 28 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp gà trắng công nghiệp GF21 (từ 15 – 28 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp gà trắng công nghiệp GF22 (từ 29 – 42 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp gà trắng công nghiệp GF22 (từ 29 – 42 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm HC 124 (từ 22 – 35 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm HC 124 (từ 22 – 35 ngày tuổi)
Thức ăn đậm đặc cho gà thịt thương phẩm 1160 (từ 1 ngày tuổi – Xuất chuồng) Thức ăn đậm đặc cho gà thịt thương phẩm 1160 (từ 1 ngày tuổi – Xuất chuồng)
Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm 1124 (từ 22 – 35 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm 1124 (từ 22 – 35 ngày tuổi)

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Quý khách muốn trở thành đại lý của GreenFeed hoặc hợp tác kinh doanh, vui lòng click vào liên kết bên dưới

Nhấn vào đây >

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến kỹ thuật chăn nuôi heo, con giống GF24 và các chủ đề khác

Nhấn vào đây >