Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam

Gà đẻ - Nhãn hiệu: GreenFeed

Thức ăn hỗn hợp cho vịt con, ngan con 3114S (từ 1 – 21 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho vịt con, ngan con 3114S (từ 1 – 21 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan thịt 3124S (từ 22 ngày tuổi – xuất bán) Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan thịt 3124S (từ 22 ngày tuổi – xuất bán)
Thức ăn hỗn hợp gà trắng công nghiệp GF20 (từ 1 – 14 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp gà trắng công nghiệp GF20 (từ 1 – 14 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà thả vườn, gà lông màu 1312 (từ 1 – 30 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà thả vườn, gà lông màu 1312 (từ 1 – 30 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp gà thả vườn GF40 (từ 1 – 28 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp gà thả vườn GF40 (từ 1 – 28 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm 1112 (từ 1 – 21 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm 1112 (từ 1 – 21 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà con hướng trứng thương phẩm 1210 (từ 1 – 7 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà con hướng trứng thương phẩm 1210 (từ 1 – 7 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà con hướng trứng thương phẩm 1212 (từ 1 – 7 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà con hướng trứng thương phẩm 1212 (từ 1 – 7 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp gà trắng công nghiệp GF21 (từ 15 – 28 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp gà trắng công nghiệp GF21 (từ 15 – 28 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp gà trắng công nghiệp GF22 (từ 29 – 42 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp gà trắng công nghiệp GF22 (từ 29 – 42 ngày tuổi)
Thức ăn đậm đặc cho gà thịt thương phẩm 1160 (từ 1 ngày tuổi – Xuất chuồng) Thức ăn đậm đặc cho gà thịt thương phẩm 1160 (từ 1 ngày tuổi – Xuất chuồng)
Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm 1124 (từ 22 – 35 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm 1124 (từ 22 – 35 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp gà thả vườn GF41 (từ 29 – 49 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp gà thả vườn GF41 (từ 29 – 49 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà thả vườn, gà lông màu 1324 (từ 31 ngày tuổi – Xuất chuồng) Thức ăn hỗn hợp cho gà thả vườn, gà lông màu 1324 (từ 31 ngày tuổi – Xuất chuồng)
Thức ăn hỗn hợp gà đẻ GF53 (từ 18 – 28 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp gà đẻ GF53 (từ 18 – 28 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp gà đẻ GF54 (từ 29 – 49 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp gà đẻ GF54 (từ 29 – 49 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị 1220 (từ 8 – 18 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị 1220 (từ 8 – 18 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị 1222 (từ 8 – 18 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị 1222 (từ 8 – 18 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị 1224 (từ 8 – 18 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị 1224 (từ 8 – 18 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ thương phẩm 1240 (từ 18 tuần tuổi trở lên) Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ thương phẩm 1240 (từ 18 tuần tuổi trở lên)
Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ thương phẩm 1242 (từ 18 tuần tuổi trở lên) Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ thương phẩm 1242 (từ 18 tuần tuổi trở lên)
Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ thương phẩm 1244 (từ 18 tuần tuổi trở lên) Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ thương phẩm 1244 (từ 18 tuần tuổi trở lên)
Thức ăn hỗn hợp cho vịt con 3114 (từ 1 – 21 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho vịt con 3114 (từ 1 – 21 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt 3124 (từ 22 – 42 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt 3124 (từ 22 – 42 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt 3134 (từ 43 ngày tuổi – Xuất chuồng) Thức ăn hỗn hợp cho vịt thịt 3134 (từ 43 ngày tuổi – Xuất chuồng)
Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ 3144 (từ 18 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ 3144 (từ 18 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ trứng siêu thịt 3154 (từ 20 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho vịt đẻ trứng siêu thịt 3154 (từ 20 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho cút con 2110 (từ 1 – 35 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho cút con 2110 (từ 1 – 35 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho cút đẻ 2120 (từ 35 ngày tuổi trở lên) Thức ăn hỗn hợp cho cút đẻ 2120 (từ 35 ngày tuổi trở lên)

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Quý khách muốn trở thành đại lý của GreenFeed hoặc hợp tác kinh doanh, vui lòng click vào liên kết bên dưới

Nhấn vào đây >

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến kỹ thuật chăn nuôi heo, con giống GF24 và các chủ đề khác

Nhấn vào đây >