Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam

Gà đẻ

Thức ăn hỗn hợp cho gà con hướng trứng thương phẩm 1210 (từ 1 – 7 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà con hướng trứng thương phẩm 1210 (từ 1 – 7 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà con hướng trứng thương phẩm HC 210 (từ 1 – 7 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà con hướng trứng thương phẩm HC 210 (từ 1 – 7 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà con hướng trứng thương phẩm 1212 (từ 1 – 7 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà con hướng trứng thương phẩm 1212 (từ 1 – 7 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp gà đẻ GF53 (từ 18 – 28 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp gà đẻ GF53 (từ 18 – 28 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp gà đẻ GF54 (từ 29 – 49 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp gà đẻ GF54 (từ 29 – 49 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị HC 224 (từ 8 – 18 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị HC 224 (từ 8 – 18 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ thương phẩm HC 240 (từ 18 tuần tuổi trở lên) Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ thương phẩm HC 240 (từ 18 tuần tuổi trở lên)
Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ thương phẩm HC 242 (từ 18 tuần tuổi trở lên) Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ thương phẩm HC 242 (từ 18 tuần tuổi trở lên)
Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị 1220 (từ 8 – 18 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị 1220 (từ 8 – 18 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị HC 220 (từ 8 – 18 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị HC 220 (từ 8 – 18 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị 1222 (từ 8 – 18 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị 1222 (từ 8 – 18 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị 1224 (từ 8 – 18 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà hậu bị 1224 (từ 8 – 18 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ thương phẩm 1240 (từ 18 tuần tuổi trở lên) Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ thương phẩm 1240 (từ 18 tuần tuổi trở lên)
Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ thương phẩm 1242 (từ 18 tuần tuổi trở lên) Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ thương phẩm 1242 (từ 18 tuần tuổi trở lên)
Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ thương phẩm 1244 (từ 18 tuần tuổi trở lên) Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ thương phẩm 1244 (từ 18 tuần tuổi trở lên)

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Quý khách muốn trở thành đại lý của GreenFeed hoặc hợp tác kinh doanh, vui lòng click vào liên kết bên dưới

Nhấn vào đây >

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến kỹ thuật chăn nuôi heo, con giống GF24 và các chủ đề khác

Nhấn vào đây >