Pangasius Archives | GreenFeed VietNam Corporation

GreenFeed VietNam Corporation

Pangasius - Nhãn hiệu: AQUAGREEN

Premium feed for Snakehead 6706 (for fish under 100g) Premium feed for Snakehead 6706 (for fish under 100g)
Premium feed for Snakehead 6716 (for fish 100-300g) Premium feed for Snakehead 6716 (for fish 100-300g)
Premium feed for Tilapia 6106 (for fingerling under 5g) Premium feed for Tilapia 6106 (for fingerling under 5g)
Premium feed for Tilapia 6116 (for fingerling 5-20g) Premium feed for Tilapia 6116 (for fingerling 5-20g)
Premium feed for tilapia 6126 (for fish 20 – 100g) Premium feed for tilapia 6126 (for fish 20 – 100g)
Premium feed for tilapia 6136 (for fish 100 – 200g) Premium feed for tilapia 6136 (for fish 100 – 200g)
Premium feed for tilapia 6146 (for fish 200 – 500g) Premium feed for tilapia 6146 (for fish 200 – 500g)
Premium feed for tilapia 6856 (for fish 20 – 200g) Premium feed for tilapia 6856 (for fish 20 – 200g)
Premium feed for Tilapia 6836 (for fish 50-100g) Premium feed for Tilapia 6836 (for fish 50-100g)
Premium feed for Tilapia 6846 (for fish more than 100g) Premium feed for Tilapia 6846 (for fish more than 100g)
Thức ăn cao cấp cho cá thác lác 8206 (cá dưới 20g) Thức ăn cao cấp cho cá thác lác 8206 (cá dưới 20g)
Thức ăn cao cấp cho cá thác lác 8216 (cá từ 20g – 100g) Thức ăn cao cấp cho cá thác lác 8216 (cá từ 20g – 100g)
Thức ăn cao cấp cho cá thác lác 8226 (cá hơn 100g) Thức ăn cao cấp cho cá thác lác 8226 (cá hơn 100g)
Thức ăn cao cấp cho cá sặc rằn 8006 (cá dưới 50g) Thức ăn cao cấp cho cá sặc rằn 8006 (cá dưới 50g)
Thức ăn cao cấp cho cá sặc rằn 8016 (cá hơn 50g) Thức ăn cao cấp cho cá sặc rằn 8016 (cá hơn 50g)

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Quý khách muốn trở thành đại lý của GreenFeed hoặc hợp tác kinh doanh, vui lòng click vào liên kết bên dưới

Nhấn vào đây >

CONTACT US

If you want to become a GreenFeed agent or business associate, please click on the link below.

Click here >

FAQ’s

Frequently asked questions related to pig breeding techniques, GF24 breeds, and other topics

Click here >