Bà T.Hương

“Phần mềm quản lý trang trại hiện đại của GREENFEED cho chúng tôi cái nhìn bao quát cũng như chi tiết khâu quản lý trang trại, giúp tối đa hóa lợi ích trên chi phí đầu tư.”