TIN MỚI

nang_suat_gf24_thang8_2017_thumb

Năng suất GF24 từ tháng 01/2014 lũy kế đến tháng 08/2017

Hậu bị GF24 cho kết quả rất khả quan tại cả 3 vùng trên cả nước. Vơi tổng sơ sinh/ổ dao động từ 11,80 đến 12,09 con. Số cai sữa/ổ dao động trong khoảng 9,47 - 10,53 con. 
bieu_do_thang_8

Diễn biến giá sản phẩm chăn nuôi tháng 08/2017

Tháng 08/2017, giá các sản phẩm chăn nuôi ghi nhận nhiều diễn biến trái ngược. Giá heo hơi trên cả nước giảm mạnh gây rất nhiều khó khăn cho người chăn nuôi heo. Ngược lại, giá các sản phẩm gia cầm và thủy sản đều ghi nhận tăng, đặc biệt giá gà lông màu đã tăng gần 7.000 VNĐ/kg so với tháng trước, người chăn nuôi vô cùng phấn khởi. 
nang_suat_gf24_thang7_2017_thumb

Năng suất GF24 từ tháng 01/2014 lũy kế đến tháng 07/2017

Tính đến tháng 07/2017, năng suất hậu bị GF24 tiếp tục ghi nhận tăng. Tổng sơ sinh/ổ: 12,22 - 13,28 con (tăng 1,20 con so với năm 2016); số cai sữa/ổ: 10,41 - 11,58 con (tăng 1,43 con so với năm 2016). 
gia_san_pham_chan_nuoi_07_2017_cover

Diễn biến giá sản phẩm chăn nuôi tháng 07/2017

Trong tháng 07/2017, giá cả hầu hết các sản phẩm chăn nuôi đều ghi nhận những tín hiệu đáng mừng. Nhu cầu thị trường vẫn duy trì ổn định, trong khi nguồn cung giảm đã giúp cho giá của hầu hết sản phẩm chăn nuôi đều tăng mạnh.