Năng suất GF24 từ tháng 01/2014 lũy kế đến tháng 06/2017

Thứ sáu, 14/07/2017, 16:06 GMT+7

Tính đến tháng 06/2017, năng suất hậu bị GF24 tiếp tục ghi nhận tăng. Tổng sơ sinh/ổ: 12,38 - 13,24 con (tăng 1,16 con so với năm 2016); số cai sữa/ổ: 10,38 - 11,65 con (tăng 1.50 con so với năm 2016).


Người viết : admin