GreenFeed hợp tác hợp tác đào tạo & nghiên cứu khoa học với trường đại học Tiền Giang

Thứ hai, 10/12/2012, 02:57 GMT+7

Ngà y 01/12/2012 vừa qua, tại trường đại học Tiền Giang, TP. Mỹ Tho, Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam và trường đại học Tiền Giang đã ký kết văn bản ghi nhớ về chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ sinh viên Ngành Nông nghiệp. Nội dung hợp tác bao gồm các mục: tài trợ học bổng, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên...

Mục đích của chương trình nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp & Công nghệ thực phẩm (ngành Chăn nuôi, Thú y và Nuôi trồng thủy sản) tiếp cận tốt với môi trường làm việc chuyên nghiệp; từng bước hoàn thiện kiến thức chuyên ngành và kỹ năng nghề nghiệp gắn liền với thực tiễn sản xuất; có ý thức cầu tiến, có động cơ và thái độ học tập đúng đắn, có bản lĩnh trí tuệ vững vàng, có khả năng tự hội nhập và tự phát triển nghề nghiệp; hội đủ yêu cầu chuẩn đầu ra ngày càng cao của nhà tuyển dụng trong và ngoài nước.

Ô. Nguyễn Văn Truyền, GĐĐH BU Gia Súc Bến Lức (phải) trao văn kiện ký kết hợp tác với đại diện trường đại học Tiền Giang

Bên cạnh đó, Trường Đại học Tiền Giang cũng hỗ trợ đào tạo chuyên môn và sau đại học cho cán bộ nguồn của GreenFeed VN, tạo điều kiện cho cán bộ viên chức và sinh viên trường tham gia nghiên cứu khoa học, tư vấn - chuyển giao kỹ thuật, công tác khuyến nông, phát triển sản phẩm ngành Chăn nuôi và Thú y do GreenFeed  hỗ trợ.

Ô. Nguyễn Vũ Huy Hòa, GĐ Đào Tạo & Truyền Thông GreenFeed VN đang tập huấn
"Hành trình đến thành công" cho sinh viên khoa Kỹ thuật Nông nghiệp & Công nghệ thực phẩm

 

Cũng trong buổi lễ ký kết này, GreenFeed Việt Nam cũng đã tổ chức buổi tập huấn kỹ năng "Hành trình đến thành công" cho các bạnh sinh viên Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp & Công nghệ thực phẩm. Đây là một trong những hoạt động đào tạo bổ ích và thiết thực mà GreenFeed luôn chú trọng không chỉ dành cho nhân viên mà còn dành cho sinh viên các trường đại học GreenFeed đang hợp tác với mong muốn giúp cho hành trang của sinh viên có thêm được nhiều kỹ năng và định hướng đúng trong nghề nghiệp, cuộc sống...

_______________________________________________

Nguồn: GreenFeed Việt Nam


Người viết :