GreenFeed tập huấn kỹ năng cho sinh viên đại học Nông Lâm TP.HCM

Thứ bảy, 08/12/2012, 22:51 GMT+7

Nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác liên kết với các trường Đại học, ngày 08/12/2012 vừa qua, GreenFeed Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn kỹ năng "Hành Trình Đến Thành Công" cho sinh viên trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM

Nội dung của chương trình hợp tác liên kết với các trường Đại học bao gồm các mục: tài trợ học bổng, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận tốt với môi trường làm việc chuyên nghiệp; từng bước hoàn thiện kiến thức chuyên ngành và kỹ năng nghề nghiệp gắn liền với thực tiễn sản xuất; có ý thức cầu tiến, có động cơ và thái độ học tập đúng đắn, có bản lĩnh trí tuệ vững vàng, có khả năng tự hội nhập và tự phát triển nghề nghiệp; hội đủ yêu cầu chuẩn đầu ra ngày càng cao của thị trường tuyển dụng nguồn nhân lực...

Ông Nguyễn Vũ Huy Hòa, GĐ Đào tạo & Truyền thông GreenFeed VN
đang tập huấn "Hành Trình Đến Thành Công" cho sinh viên trường đại học Nông Lâm TP.HCM

 

Các sinh viên trường đại học Nông Lâm TP.HCM đang tham dự lớp tập huấn kỹ năng

_______________________________________________

NGUỒN: GREENFEED VIỆT NAM


Người viết :