Thức ăn hổn hợp cho gà thịt thương phẩm BROILER FINISHER 1134

Mã số : 1134
Thương hiệu : GreenFeed
Nơi sản xuất : GreenFeed Bến Lức
Thức ăn giành cho : Gà thịt thương phẩm (35 ngày tuổi đến xuất chuồng)