Thức ăn đậm đặc cho gà thịt thương phẩm BROILER CONCENTRATE 1160

Mã số : BROILER CONCENTRATE 1160
Thương hiệu : GreenFeed
Nơi sản xuất : GreenFeed
Thức ăn giành cho : Từ 1 ngày tuổi đến xuất chuồng