Tinh heo thương phẩm GF280

Mã số : GF280
Thương hiệu : GreedFeed - PIC
Nơi sản xuất : GreenFeed VN - Chi nhánh giống Cẩm Mỹ
Thức ăn giành cho : Tinh heo dùng để phối cho heo nái
     
 
 

CẢI THIỆN MÀU SẮC VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT NẠC

Tinh heo thương phẩm GF280 Đặc điểm nổi bật Tuýp tinh
- Đáp ứng nhu cầu hiệu quả chung cho người chăn nuôi.
- Tăng trọng nhanh, dài đòn.
- Chuyển hoá thức ăn tốt (FCR thấp)
- Tỷ lệ nạc cao, chất lượng thịt tốt.
- Phục vụ hiệu quả cho chương trình cải tiến chất lượng thịt nạc, tạo vân mỡ trong cơ.

 

Tỷ lệ nạc cao
Chất lượng thịt tốt.
Trọng lượng xuất chuồng 110 kg = 120 kg (22-24 tuần)
ADG: 921 gram/ ngày
FCR: 2.32
BF: 1.60
Tỷ lệ phần cạo: 75.8 %