Tinh heo thương phẩm GF399

Mã số : GF399
Thương hiệu : GreenFeed - PIC
Nơi sản xuất : GreenFeed VN - Chi nhánh giống Cẩm Mỹ
Thức ăn giành cho : Tinh heo dùng để phối cho heo nái
     
 
 

NÂNG CAO SỨC ĐỀ KHÁNG VÀ GIÁ TRỊ PHẦN CẠO

Tinh heo thương phẩm GF399

Đặc điểm nổi bật Tuýp tinh
  • Nổi bật là tỷ lệ phần cạo & sức đề kháng cao
  • Tăng trọng nhanh (ADG cao).
  • Chuyển hoá thức ăn tốt (FCR thấp)
  • Tỷ lệ nạc cao
  • Rất phù hợp với điều kiện chăn nuôi ở Việt Nam
     

 

Tăng trọng nhanh
Chuyển hoá thức ăn tốt
Sức đề kháng cao
Tỷ lệ nạc cao
Trọng lượng xuất chuồng: 115 kg - 125 kg (22-24 tuần)
ADG: 900 gram/ ngày
FCR: 2.29
BF: 1.57 cm
Tỷ lệ phần cạo: 76.4 %