Thức ăn hỗn hợp cho gà con hướng trứng thương phẩm 1210

Mã số : 1210
Thương hiệu : GreenFeed
Nơi sản xuất : GreenFeed
Thức ăn giành cho : Từ 1 - 7 tuần tuổi