Triết lý hoạt động

HOÀI BÃO

 

Công ty GreenFeed phấn đấu trở thành nhà cung cấp giải pháp hiệu quả cho ngành thực phẩm sạch

 

SỨ MẠNG

 

Là bạn đồng hành đến thành công cùng khách hàng.

Là nơi đáng tin cậy và sinh lợi cho nhà đầu tư.

Là nơi tiềm năng và uy tín cho đối tác.

Là điểm tựa tỏa sáng tài năng cho nhân viên.

Là tổ chức có trách nhiệm với xã hội.

 

 

MỤC TIÊU

 

Chiếm 20% thị phần thức ăn chăn nuôi. và 20% thị phần heo giống.

Đầu tư vượt khỏi Đông Nam Á.

Đội ngũ nhân lực đẳng cấp quốc tế.

Hệ thống quản lý hiện đại và hiệu quả.

Ứng dụng nghiên cứu về công nghệ mới, liên tục cải tiến chất lượng