Lịch sử hình thành

Tháng 8 năm 2003: Thành lập Công ty TNHH GreenFeed. Xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi đầu tiên tại xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
 
2004: Xây dựng trại heo đực giống Finor tại Đồng Nai.
 
2005: Xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ hai tại Hưng Yên.
 
2006: Xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ ba tại Bình Định.
 
2007: Nhận chứng chỉ  ISO9001:2000
 
2008: Xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ tư tại Cambodia.
 
2009: Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam. Nhận chứng chỉ ISO 14001:2004.
 
2010: Xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ năm tại Đồng Nai.
 
2011: Nhận chứng chỉ HACCP và GLOBAL GAP.
 
2012: Xây dựng hai trại giống heo ông bà tại Bình Thuận và Hưng Yên.
 
2013: Xây dựng trại heo giống hạt nhân, cụ kỵ tại Đắc Nông. Xây dựng mới hai nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Bình Định và Hưng Yên.
 
2014: Xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ sáu tại Hà Nam. Xây dựng lại nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Cambodia. Nhận chứng chỉ BAP.
 
2015: Mở rộng trại heo giống hạt nhân, cụ kỵ tại Đắc Nông lên quy mô gấp đôi.
 
2016: Khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi & thủy sản, chi nhánh Hà Nam. Khởi công xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi, chi nhánh Vĩnh Long. Khởi công xây dựng trại heo ông bà qui mô 2500 heo nái tại tỉnh Hòa Bình. Thiết lập văn phòng đại diện tại Myanmar.