Hệ thống sản xuất thức ăn

Về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi: GreenFeed đang vận hành hệ thống 6 nhà máy với tổng công suất khoảng trên 1,5 triệu tấn/năm.


GreenFeed Bến Lức

GreenFeed Đồng Nai

 

GreenFeed Bình Định

 

GreenFeed Hưng Yên

 

GreenFeed Hà Nam

 

GreenFeed Vĩnh Long

 

GreenFeed Cambodia