Hệ thống phân phối

Sản phẩm thức ăn, heo hậu bị, tinh heo thương phẩm và cá giống của GreenFeed được phân phối đến khách hàng chăn nuôi thông qua hệ thống trên 1800 đại lý khắp các tỉnh thành tại Việt Nam và Vương quốc Cambodia.

 

NHÃN HIỆU THỨC ĂN GIA SÚC - GIA CẦM

 

 


 

 

NHÃN HIỆU THỨC ĂN THỦY SẢN

 

 

 

HEO HẬU BỊ, TINH HEO & CÁ GIỐNG

 

CÁ TRA GIỐNG TINH HEO GF399/GF337/GF280 HEO HẬU BỊ GF24