Hệ thống trại giống

GreenFeed Việt Nam đang sở hữu hệ thống 4 trại heo giống hạt nhân, cụ kỵ, ông bà và đực giống, với tổng đầu tư trên 50 triệu đô la và có khả năng đáp ứng trên 20% nhu cầu con giống heo hậu bị và tinh heo tại thị trường Việt Nam.

 

Trại 5000 nái cụ kỵ, hạt nhân Cư Jut, Đắc Nông

 

Trại heo ông bà tại Bình Thuận - 600 nái

 

Trại heo ông bà tại Hưng Yên - 600 nái
 

Trại 500 đực giống Cẩm Mỹ, Đồng Nai