Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam

Thức ăn thủy sản

Thức ăn cao cấp cho cá chẽm P 8936 (dùng cho cá từ 100 – 200g) Thức ăn cao cấp cho cá chẽm P 8936 (dùng cho cá từ 100 – 200g)
Thức ăn cao cấp cho cá chẽm P 8926 (dùng cho cá từ 40 – 100g) Thức ăn cao cấp cho cá chẽm P 8926 (dùng cho cá từ 40 – 100g)
Thức ăn cao cấp cho cá chẽm P 8946 (dùng cho cá từ 200 – 300g) Thức ăn cao cấp cho cá chẽm P 8946 (dùng cho cá từ 200 – 300g)
Thức ăn cao cấp cho cá chẽm P 8956 (dùng cho cá lớn hơn 300g) Thức ăn cao cấp cho cá chẽm P 8956 (dùng cho cá lớn hơn 300g)
Thức ăn cao cấp cho cá chẽm P 8966 (dùng cho cá lớn hơn 300g) Thức ăn cao cấp cho cá chẽm P 8966 (dùng cho cá lớn hơn 300g)
Thức ăn cao cấp cho cá mú 8806 (cá từ 1 – 5g) Thức ăn cao cấp cho cá mú 8806 (cá từ 1 – 5g)
Thức ăn cao cấp cho cá mú P 8806 (dùng cho cá từ 1 – 5g) Thức ăn cao cấp cho cá mú P 8806 (dùng cho cá từ 1 – 5g)
Thức ăn cao cấp cho cá mú 8816 (cá từ 5 – 40g) Thức ăn cao cấp cho cá mú 8816 (cá từ 5 – 40g)
Thức ăn cao cấp cho cá mú P 8816 (dùng cho cá từ 5 – 40g) Thức ăn cao cấp cho cá mú P 8816 (dùng cho cá từ 5 – 40g)
Thức ăn cao cấp cho cá mú 8826 (cá từ 40 – 100g) Thức ăn cao cấp cho cá mú 8826 (cá từ 40 – 100g)
Thức ăn cao cấp cho cá mú P 8826 (dùng cho cá từ 40 – 100g) Thức ăn cao cấp cho cá mú P 8826 (dùng cho cá từ 40 – 100g)
Thức ăn cao cấp cho cá mú 8836 (cá từ 100 – 200g) Thức ăn cao cấp cho cá mú 8836 (cá từ 100 – 200g)
Thức ăn cao cấp cho cá mú P 8836 (dùng cho cá từ 100 – 200g) Thức ăn cao cấp cho cá mú P 8836 (dùng cho cá từ 100 – 200g)
Thức ăn cao cấp cho cá mú 8846 (cá từ 200 – 300g) Thức ăn cao cấp cho cá mú 8846 (cá từ 200 – 300g)
Thức ăn cao cấp cho cá mú P 8846 (dùng cho cá từ 200 – 300g) Thức ăn cao cấp cho cá mú P 8846 (dùng cho cá từ 200 – 300g)
Thức ăn cao cấp cho cá mú 8856 (cá > 300g) Thức ăn cao cấp cho cá mú 8856 (cá > 300g)

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Quý khách muốn trở thành đại lý của GreenFeed hoặc hợp tác kinh doanh, vui lòng click vào liên kết bên dưới

Nhấn vào đây >

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến kỹ thuật chăn nuôi heo, con giống GF24 và các chủ đề khác

Nhấn vào đây >

Loading...