Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam

Thức ăn heo

Cung cấp đầy đủ dưỡng chất dinh dưỡng cho các giai đoạn phát triển của heo.

Thức ăn hỗn hợp Winner-1 cho heo con (từ tập ăn – 8kg) Thức ăn hỗn hợp Winner-1 cho heo con (từ tập ăn – 8kg)
Thức ăn hỗn hợp Winner-1 cho heo con HP 010 (từ tập ăn – 8kg) Thức ăn hỗn hợp Winner-1 cho heo con HP 010 (từ tập ăn – 8kg)
Thức ăn đậm đặc Lean Max Concentrate cho heo thịt 9600S (từ 15kg – xuất chuồng) Thức ăn đậm đặc Lean Max Concentrate cho heo thịt 9600S (từ 15kg – xuất chuồng)
Thức ăn đậm đặc cho heo thịt siêu nạc 9620 (từ sau cai sữa – xuất chuồng) Thức ăn đậm đặc cho heo thịt siêu nạc 9620 (từ sau cai sữa – xuất chuồng)
Thức ăn hỗn hợp cho heo lai HP 420 (từ 20kg – 40kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo lai HP 420 (từ 20kg – 40kg)
Thức ăn đậm đặc cho heo thịt siêu nạc HP 620 (từ sau cai sữa – xuất chuồng) Thức ăn đậm đặc cho heo thịt siêu nạc HP 620 (từ sau cai sữa – xuất chuồng)
Thức ăn hỗn hợp cho heo con 9014 Plus (từ tập ăn – 8kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo con 9014 Plus (từ tập ăn – 8kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo con 9014 (từ tập ăn – 8kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo con 9014 (từ tập ăn – 8kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo con HP 014 (từ tập ăn – 8kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo con HP 014 (từ tập ăn – 8kg)
Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo con GF01 (từ tập ăn – 8kg hoặc 35 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo con GF01 (từ tập ăn – 8kg hoặc 35 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho heo con 9020 (từ 8kg – 15kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo con 9020 (từ 8kg – 15kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo con HP 020 (từ 8kg – 15kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo con HP 020 (từ 8kg – 15kg)
Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo con GF02 (từ 8kg – 15kg) Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo con GF02 (từ 8kg – 15kg)
Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo con HF02 (từ 8kg – 15kg) Thức ăn hỗn hợp HITEK cho heo con HF02 (từ 8kg – 15kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo con 9024 (từ 8kg – 15kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo con 9024 (từ 8kg – 15kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo con HP 024 (từ 8kg – 15kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo con HP 024 (từ 8kg – 15kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo con sau cai sữa 9030 (từ 15kg – 30kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo con sau cai sữa 9030 (từ 15kg – 30kg)
Thức ăn hỗn hợp cho heo con sau cai sữa HP 030 (từ 15kg – 30kg) Thức ăn hỗn hợp cho heo con sau cai sữa HP 030 (từ 15kg – 30kg)

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Quý khách muốn trở thành đại lý của GreenFeed hoặc hợp tác kinh doanh, vui lòng click vào liên kết bên dưới

Nhấn vào đây >

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến kỹ thuật chăn nuôi heo, con giống GF24 và các chủ đề khác

Nhấn vào đây >