Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam

Thức ăn gia cầm

Thức ăn hỗn hợp gà trắng công nghiệp GF20 (từ 1 – 14 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp gà trắng công nghiệp GF20 (từ 1 – 14 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp gà trắng công nghiệp HF20 (từ 1 – 14 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp gà trắng công nghiệp HF20 (từ 1 – 14 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp gà lông màu công nghiệp GF30 (từ 1 – 21 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp gà lông màu công nghiệp GF30 (từ 1 – 21 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp gà lông màu công nghiệp HF30 (từ 1 – 21 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp gà lông màu công nghiệp HF30 (từ 1 – 21 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà thả vườn, gà lông màu 1312 (từ 1 – 30 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà thả vườn, gà lông màu 1312 (từ 1 – 30 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà thả vườn, gà lông màu HC 312 (từ 1-30 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà thả vườn, gà lông màu HC 312 (từ 1-30 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp gà thả vườn GF40 (từ 1 – 28 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp gà thả vườn GF40 (từ 1 – 28 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp gà thả vườn HF40 (từ 1 – 28 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp gà thả vườn HF40 (từ 1 – 28 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp gà đẻ hậu bị GF50 (từ 1 – 7 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp gà đẻ hậu bị GF50 (từ 1 – 7 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp gà đẻ hậu bị HF50 (từ 1 – 7 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp gà đẻ hậu bị HF50 (từ 1 – 7 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm 1112 (từ 1 – 21 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm 1112 (từ 1 – 21 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm HC 112 (từ 1 – 21 ngày tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt thương phẩm HC 112 (từ 1 – 21 ngày tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà con hướng trứng thương phẩm 1210 (từ 1 – 7 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà con hướng trứng thương phẩm 1210 (từ 1 – 7 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà con hướng trứng thương phẩm HC 210 (từ 1 – 7 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà con hướng trứng thương phẩm HC 210 (từ 1 – 7 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà con hướng trứng thương phẩm 1212 (từ 1 – 7 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà con hướng trứng thương phẩm 1212 (từ 1 – 7 tuần tuổi)
Thức ăn hỗn hợp cho gà con hướng trứng thương phẩm HC 212 (từ 1 – 7 tuần tuổi) Thức ăn hỗn hợp cho gà con hướng trứng thương phẩm HC 212 (từ 1 – 7 tuần tuổi)

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Quý khách muốn trở thành đại lý của GreenFeed hoặc hợp tác kinh doanh, vui lòng click vào liên kết bên dưới

Nhấn vào đây >

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến kỹ thuật chăn nuôi heo, con giống GF24 và các chủ đề khác

Nhấn vào đây >

Loading...