Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam

Cá rô phi, điêu hồng

Thức ăn cao cấp cho cá rô phi 6106 (dùng cho cá giống dưới 5g) Thức ăn cao cấp cho cá rô phi 6106 (dùng cho cá giống dưới 5g)
Thức ăn cao cấp cho cá rô phi P 6106 (dùng cho cá giống dưới 5g) Thức ăn cao cấp cho cá rô phi P 6106 (dùng cho cá giống dưới 5g)
Thức ăn cao cấp cho cá rô phi S6106 (dùng cho cá giống dưới 5g) Thức ăn cao cấp cho cá rô phi S6106 (dùng cho cá giống dưới 5g)
Thức ăn cao cấp cho cá rô phi 6116 (dùng cho cá giống từ 5g – 20g) Thức ăn cao cấp cho cá rô phi 6116 (dùng cho cá giống từ 5g – 20g)
Thức ăn cao cấp cho cá rô phi P 6116 (dùng cho cá giống từ 5g – 20g) Thức ăn cao cấp cho cá rô phi P 6116 (dùng cho cá giống từ 5g – 20g)
Thức ăn cao cấp cho cá rô phi S6116 (dùng cho cá giống từ 5 – 20g) Thức ăn cao cấp cho cá rô phi S6116 (dùng cho cá giống từ 5 – 20g)
Thức ăn cao cấp cho cá rô phi S6166 (dùng cho cá lớn hơn 500g) Thức ăn cao cấp cho cá rô phi S6166 (dùng cho cá lớn hơn 500g)
Thức ăn cao cấp cho cá rô phi S6156 (dùng cho cá lớn hơn 500g) Thức ăn cao cấp cho cá rô phi S6156 (dùng cho cá lớn hơn 500g)
Thức ăn cao cấp cho cá rô phi S6856 (dùng cho cá từ 20 – 200g) Thức ăn cao cấp cho cá rô phi S6856 (dùng cho cá từ 20 – 200g)
Thức ăn cao cấp cho cá rô phi S6146 (dùng cho cá từ 200 – 500g) Thức ăn cao cấp cho cá rô phi S6146 (dùng cho cá từ 200 – 500g)
Thức ăn cao cấp cho cá rô phi S6136HF (dùng cho cá từ 20 – 200g) Thức ăn cao cấp cho cá rô phi S6136HF (dùng cho cá từ 20 – 200g)
Thức ăn cao cấp cho cá rô phi S6136 (dùng cho cá từ 100 – 200g) Thức ăn cao cấp cho cá rô phi S6136 (dùng cho cá từ 100 – 200g)
Thức ăn cao cấp cho cá rô phi S6126HF (dùng cho cá từ 10 – 20g) Thức ăn cao cấp cho cá rô phi S6126HF (dùng cho cá từ 10 – 20g)
Thức ăn cao cấp cho cá rô phi S6126 (dùng cho cá từ 20 – 100g) Thức ăn cao cấp cho cá rô phi S6126 (dùng cho cá từ 20 – 100g)
Thức ăn cao cấp cho cá rô phi P 6856 (dùng cho cá từ 20 – 200g) Thức ăn cao cấp cho cá rô phi P 6856 (dùng cho cá từ 20 – 200g)
Thức ăn cao cấp cho cá rô phi P 6166 (dùng cho cá lớn hơn 500g) Thức ăn cao cấp cho cá rô phi P 6166 (dùng cho cá lớn hơn 500g)

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Quý khách muốn trở thành đại lý của GreenFeed hoặc hợp tác kinh doanh, vui lòng click vào liên kết bên dưới

Nhấn vào đây >

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến kỹ thuật chăn nuôi heo, con giống GF24 và các chủ đề khác

Nhấn vào đây >

Loading...