NEWS NEW

nang_suat_gf24_thang8_2017_thumb

Năng suất GF24 từ tháng 01/2014 lũy kế đến tháng 08/2017

Hậu bị GF24 cho kết quả rất khả quan tại cả 3 vùng trên cả nước. Vơi tổng sơ sinh/ổ dao động từ 11,80 đến 12,09 con. Số cai sữa/ổ dao động trong khoảng 9,47 - 10,53 con. 
web1171

GreenFeed is present in the documentary film about Vietnam Pangasius at the Seafood Expo Global 2017

     This video is produced by the Ministry of Agriculture and Rural Development to introduce Vietnam Pangasius at the Seafood Expo Global in Brussels, Belgium from 25/04 to 27/04/2017.  
MIC_2_Custom_1

GreenFeed Viet Nam receives license for investing in Myanmar

     On September 8, 2017, GreenFeed Vietnam received license for investing in Myanmar (MIC Endorsement). Obtaining the license from MIC marked a milestone in penetrating and development in Myanmar market of GreenFeed. 
bieu_do_thang_8

Diễn biến giá sản phẩm chăn nuôi tháng 08/2017

Tháng 08/2017, giá các sản phẩm chăn nuôi ghi nhận nhiều diễn biến trái ngược. Giá heo hơi trên cả nước giảm mạnh gây rất nhiều khó khăn cho người chăn nuôi heo. Ngược lại, giá các sản phẩm gia cầm và thủy sản đều ghi nhận tăng, đặc biệt giá gà lông màu đã tăng gần 7.000 VNĐ/kg so với tháng trước, người chăn nuôi vô cùng phấn khởi.